Anasayfa > Mesafeli Satış Sözleşmesi


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE-1: TARAFLAR

İşbu sözleşme, E-Plas Sigorta Sigortacılık Hizmetleri Ltd. Şirketi’nin ticarî bir markası olan “www.supersigortam.com” internet sitesi üzerinden sigortalanabilir menfaat ürünü satın almak isteyen ALICI ile SATICI (ARACI) arasında aşağıdaki hüküm ve koşullar dâhilinde akdedilmiştir.

MADDE-2: KONU

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusu, ARACI’ya ait “www.supersigortam.com” (Websitesi) internet sitesi üzerinden ARACI’nın ALICI’ya sunacağı anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerine ait sigorta ürünlerine ilişkin teklif, poliçe ve elektronik ortamda mesafeli olarak satış hizmetiyle ilgili tarafların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 28982 sayılı Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri İle Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelik (beraber “Mevzuat” olarak anılacaktır.) çerçevesinde hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

ALICI, işbu sözleşmeyi okuduğunu ve kabul ettiğini onaylamadan, sonraki adımlara geçemeyecek ve poliçe teklifi ve elektronik ortamda mesafeli olarak sigorta ürünü satın alım işlemlerini gerçekleştiremeyecektir.

ALICI, ARACI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu sigorta ürününün temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve iade koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makâmlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde ARACI tarafından bilgilendirildiğini, bu önbilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında sigorta ürünü aldığını işbu sözleşme hükümleri çerçevesinde kabul, beyân ve taahhüt eder.

ALICI, ARACI’nın poliçe teklifi ve satışı işlemleri için ve bu amaçla sınırlı olmak üzere kişisel verilerini işleme yetkisi verdiğini kabul ve beyân etmektedir. Ayrıca ARACI, ALICI’nın kişisel verilerini işbu sözleşme amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla gerektiğinde kamu kurumları ve iş ortakları ile paylaşabilecektir.

MADDE-3: SATIŞA KONU ÜRÜN/ÜRÜNLER, ÖDEME BİLGİLERİ VE TESLİMAT

Ürünün özelliklerine (cinsi ve türü) ilişkin bilgiler her sigorta veya bireysel emeklilik ürününün türüne göre değişiklik göstermekte olup, ürün seçildiğinde ürünün bedeli kullanıcı ekranında görüntülenmektedir. Bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

Ödeme Şekli: 3-D Güvenli Ödeme, Havale ve Kredi Kartı ile telefonda satış sorumlusuna ödeme kabul edilmektedir.

Satın alınan sigorta ürününe dâir poliçeyi ALICI .pdf formatında internet sitesinden indirebilecektir. Ayrıca ARACI tarafından ALICI’ya poliçe elektronik posta ile de gönderilecektir. ALICI tarafından verilen elektronik posta adresinin yanlış olmasından veya başkasına ait olmasından dolayı poliçenin ulaşmaması durumunda ALICI ARACI’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul, beyân ve taahhüt eder.

MADDE-4: SÖZLEŞME TARİHİ

İşbu sözleşme ALICI’nın seçtiği sigorta türüne göre yapması gereken ödemeyi yaptığı anda akdedilmiş sayılır.

MADDE-5: GENEL HÜKÜMLER

ALICI “www.supersigortam.com” internet sitesinde sözleşme konusu ürünün tüm özelliklerine, temel nitelikleri, kapsadığı rizikoları bildiğini, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyân ve taahhüt eder.

ALICI, işbu sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyân ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumludur. ARACI’nın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan ALICI sorumludur.

ALICI, doğruluğu, güncelliği ve verdiği bilgilerin kendisine ait olduğu veya üçüncü kişilere ait olmakla birlikte sigorta veya bireysel emeklilik ürünü satın alabilmek veya üçüncü kişileri lehdâr olarak göstermek üzere gerekli açık rızanın kendisi tarafından alınmış olduğunu, bu bilgilerle ilgili olarak bir ihlâl ortaya çıkması ve ARACI’nın bu ihlâl nedeniyle bir zarar görmesi durumunda ARACI’nın zararlarını nakden ve defâten tazmin edeceğini kabul, beyân ve taahhüt eder.

Sözleşmeye konu sigorta ürününe ait korumanın başlamış sayılması için; işbu mesafeli satış sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin ALICI tarafından 3-D Güvenli Ödeme, Havale veya Kredi Kartı ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, taraflar arasında bir sigorta sözleşmesinin kurulmamış olacağını taraflar kabul, beyân ve taahhüt eder.

Sözleşmeye konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının veya banka kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere türlü hukukî risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde ARACI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyân ve taahhüt eder.

ALICI, “www.supersigortam.com” internet sitesi üzerinden kredi kartı gerektiren işlemlerde kredi kartı sahibinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifâ etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve ARACI’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyân ve taahhüt eder.

“www.supersigortam.com” internet sitesini oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen malî hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahîyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahîyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevî hakları kullanma yetkisi dâhil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikrî mülkiyet hakları (telif hakkı vs. hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran ARACI’ya aittir ve ARACI’nın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamı veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; sözleşme tarihinde bilinen ve sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve sözleşme tarihinde bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.

ALICI, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile internet sitesinin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyân ve taahhüt eder.

ALICI işbu sözleşme konusu hizmeti aldığı an itibariyle poliçenin klozlarını kontrol etmeyi kabul ve taahhüt eder.

ALICI’ya ait kredi kartının, alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı kullanılması nedeniyle banka veya finans kuruluşunun prim bedelini ARACI’nın anlaşmalı olduğu ilgili Sigorta Şirketi’ne ödememesi halinde sigorta sözleşmesi hükümlerini doğurmaya başlamayacak ve kendiliğinden geçersiz hâle gelecektir.

ARACI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra en ivedi şekilde, durumu ilgili Sigorta Şirketi’ne bildirecektir. İlgili sigorta şirketi genel şartlarda belirlenen hallerin gerçekleşmesi halinde bedelini iade edebilecektir. Bazı zorunlu sigorta ürünlerinde sigorta ürünü genel şartları gereği iptal, cayma ve iade söz konusu değildir. (DASK, Seyahat, Trafik Sigortaları vb.)

Satın alınan sigorta veya bireysel emeklilik ürününün satışının akabinde sigortanın kullanımı esasında sigorta şirketi ve ALICI arasında çıkabilecek ihtilâflar ARACI’ya bağlanamayacağı gibi bu gibi durumlarda ARACI’ya rücû edilemez.

ALICI, satın aldığı sigorta ürünün kapsamı ve teminatları ve uygulaması ile ilgili olarak, sigorta genel ve özel şartları ile ilgili olarak tek muhatabının sigorta teminatını veren sigorta şirketi olduğunu, ARACI’nın sadece acente olduğunu ve bu nedenle sigorta sözleşmesinin içeriğini teşkil eden genel ve özel şartlar ile poliçe üzerinde yazan bilgiler de dâhil olmak üzere herhangi bir etkisinin, bu şartlara bir müdahalesinin olmadığını, bu nedenle sigorta sözleşmesinin kendisine dâir tüm taleplerin muhatabının sigorta şirketi olduğunu, ARACI’nın faaliyetinin bir aracılık faaliyetinden ibaret olduğunu kabul, beyân ve taahhüt eder.

MADDE-6: CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezaî şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 30 (otuz) günlük süre, tüketicinin sözleşmenin imzalandığı günden itibaren başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ARACI’ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin ARACI’ya ulaşmasını takiben ARACI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve cayma talebini ilgili sigorta şirketine iletecektir. Sigorta şirketinin uygun görmesi ve yasal mevzuata uygun olması şartıyla bildirimin ulaşma tarihini takiben de 3 ile 7 iş günü ( üç ile yedi) gün içinde cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edebilecektir.

Cayma Hakkına Dâir Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;
E-Plas Sigorta Sigortacılık Hizmetleri Ltd.Şti.
Adres: Reşat bey mah. Fuzuli cad. No:61/A Seyhan Adana
Telefon: 0322 429 77 36
Faks: 0322 428 00 33
E-posta: info@eplassigorta.com.tr | info@supersigortam.com

ALICI, Seyahat Sağlık, DASK ve Trafik sigortası gibi zorunlu bazı sigorta ürünlerinde getirilebilecek yasal gereklilikler nedeniyle ve hâlihazırda  “www.supersigortam.com” sitesinde de yayınlanan Seyahat Sağlık ve DASK Sigortası genel şartlarında belirtilen hususlarda ve bu hususların gerçekleşmemesi hâlinde cayma hakkının kullanılamayacağını bildiğini kabul, beyân ve taahhüt eder.

MADDE-7: CAYMA HAKKININ KULLANIMI

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi içinde, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ARACI’ya yöneltilmiş olması yeterlidir.

İnternet sitesi üzerinden tüketiciye cayma hakkı sunulması durumunda ARACI, ALICI’nın cayma taleplerinin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini, ALICI’ya derhal iletmek zorundadır.

MADDE-8: CAYMA HAKKINDA SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ARACI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde, Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 11. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen masraf ve bedeller hariç tüm ödemeleri ALICI’ya iade etmekle yükümlüdür. Sigortaya ilişkin sözleşmelerde ise iade süresi hakkında diğer mevzuatta yer alan ALICI lehine olan hükümler uygulanır.

ARACI, 1. fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden; ürün taksitli alınmış ise taksit sayısı kadar her ay, peşin alınmış ise tek seferde yapmak zorundadır.

ALICI’nın sözleşmenin kurulmasına dâir kabul beyânı kullanılan iletişim araçlarına uygun olarak fizikî veya elektronik ortamda tespit veya kayıt edilir. ARACI, cayma hakkının iletilmesi ile fizikî veya elektronik ortamda yapılacak tespit veya kayıtlar için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

MADDE-9: CAYMA HAKKINDA ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ALICI, cayma bildirimini yönelttiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde sözleşme ve yan sözleşme uyarınca ifâ edilen hizmet bedelleri ile varsa bir kamu kurum veya kuruluşuna ya da üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar ile mevzuat gereği ödenmesi zorunlu olan bedelleri ARACI’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu süre içinde ALICI’nın gerekli iade ve ödemeleri yapmaması hâlinde sözleşmeden caymadığı kabul edilir. Ödenmesi gereken bedel sözleşmede öngörülen hizmetin toplam bedeli ile karşılaştırıldığında, hizmetin ifâ edilen payına düşen miktarını aşamaz ve herhangi bir şekilde cezaî şart olarak yorumlanamaz. Bu fıkranın uygulanmasında diğer mevzuatta yer alan ALICI lehine olan hükümler saklıdır.

MADDE-10: CAYMA HAKKININ KULLANIMININ YAN SÖZLEŞMELERE ETKİSİ

ALICI’nın cayma hakkını kullanması hâlinde, varsa yan sözleşme de, herhangi bir tazminat veya cezaî şart ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın sona erer.

ARACI, ALICI’nın cayma hakkını kullandığını yan sözleşmenin tarafı olan üçüncü kişiye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile derhal bildirir.

MADDE-11: YETKİLİ MAHKEME

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi'nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilân edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikâmetgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68'nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.

Tüketici sıfatını hâiz olmayan ALICI için, taraflar arasında işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Adana Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir. İşbu mesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir.