İşveren Mali Mesuliyet Sigortası

, 01 - 2016

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası 

İşveren Mali Mesuliyet Sigortası, iş yerlerinde oluşabilecek iş kazaları neticesinde iş verenin üzerinde olacak olan hukuki sorumluluk sebebi ile iş verene bir sözleşme ile bağlı olan ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olan işçiler ya da bunların hak sahipleri tarafından iş verenden talep edilebilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı desteklerin üstünde ve dışında yer alan tazminat taleplerini teminat altına alır.
Ayrıca aynı sigorta poliçesi dahilinde iş verenlere karşı iş kazaları sonucunda oluşabilecek rücu davaları sonucunda da ödenecek olan tazminat bedelini, poliçede yazan bedele kadar temin etmektedir. Bu sigorta kapsamı içinde iş verene dava açılması durumunda hükmedilecek olan mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri de İşveren Mali Mesuliyet Sigortası Poliçesinde yazılı bedel dahilinde ödenecektir. Ek teminatlar olarak aşağıda sayılacak olan riskleri de teminat altına almak mümkündür:
* T. C. sınırları haricinde meydana gelebilecek iş kazaları
* Meslek hastalığı neticesinden doğacak tazminat talepleri
* Manevi tazminat talepleri
* İşveren Mali Mesuliyet Sigortası iş verenin mali mesuliyeti Türk Genel Şartları içinde geçerlidir.
 
HOŞGELDİNİZ!Üyelik Bilgilerimi Hatırlamıyorum.
En Uygun Sigorta Teklifi İçin Arayın
0850 420 07 07